Graafschap bibliotheken zoekt leden raad van toezicht

Heeft u een bedrijfskundige of HR-achtergrond, academisch werk- en denkniveau en wit u graag iets doen met uw kennis voor de maatschappij? De raad van toezicht van Graafschap bibliotheken zoekt twee nieuwe leden, met het profiel bedrijfsvoering en met het profiel human resources.

Missie

Graafschap bibliotheken wil een actieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers in de gemeenten Lochem en Zutphen. Door geletterdheid te vergroten en digitale vaardigheden te versterken wordt gewerkt aan de verbetering van de kansen in de maatschappij. We hebben vier vestigingen, circa 20.000 leden en jaarlijks meer dan 350.000 bezoekers.

Profieleisen

Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de raad van toezicht is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De samenstelling van de raad wordt zodanig vormgegeven, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad als een team kan optreden en alle leden naar elkaar en vanuit welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen. 

Elk lid van de raad wordt geacht de hoofdlijnen van de visie en het beleid van Graafschap bibliotheken te kunnen beoordelen. Naast het generieke profiel beschikken de leden over een van de volgende specifieke profielen/kennisdomeinen: lokaal bestuur – bedrijfsvoering (financieel-juridisch, human resources) – marketing/nieuwe media - sociaal domein en educatie.

Specifieke eisen voor profiel Bedrijfsvoering

Bedrijfseconomische of financiële opleiding en ruime ervaring in het werkveld.Ervaring in een bestuurlijke of (eindverantwoordelijke) managementfunctie met een verantwoordelijkheid voor de portefeuille financiën en eventueel juridische zaken.Ervaring in een bedrijfsmatige omgeving.Woonplaats binnen de gemeente Lochem of Zutphen is een pré.

Participatie in de auditcommissie (financiën) maakt onderdeel uit van de vacature.

Specifieke eisen voor profiel Human resources

Relevante opleiding en ruime ervaring in het werkveld.Ervaring in een bestuurlijke of (eindverantwoordelijke) managementfunctie met een verantwoordelijkheid voor de portefeuille Human Resources en eventueel juridische zaken.Ervaring in een bedrijfsmatige omgeving.Woonplaats binnen de gemeente Lochem of Zutphen is een pré.

Raad van toezicht

De raad houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en treedt op als sparringpartner. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en het eigen reglement. In lijn met de Code Cultural Governance is er een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht door de raad op de directeur-bestuurder.

Leden van de raad van toezicht komen jaarlijks ongeveer acht keer bij een. Zij ontvangen daarvoor geen financiële vergoeding.

Uitgebreide informatie over de profieleisen, competenties en persoonlijke kwaliteit vindt u in het document Profieleisen raad van toezicht. Lees voor meer informatie over Graafschap bibliotheken ook De bibliotheek beweegt! en het Jaarverslag 2016.

Reageren

Stuur uw sollicitatie en cv naar:
Graafschap bibliotheken, t.a.v. dhr. G.P. Huis in 't Veld; Postbus 4136, 7200 BC Zutphen. U kunt ook per e-mail reageren naar: gerard.huisintveld@graafschapbibliotheken.nl.

De gesprekken voor vacature HR” vinden plaats op woensdagavond 4 oktober en de gesprekken voor “vacature bedrijfsvoering” op vrijdag 20 oktober.
Uw sollicitatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Sluitingsdatum voor inzending van sollicitaties is 1 oktober 2017.

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Drs. Martin A. Langbroek, voorzitter raad van toezicht, M 06-51195202
Gerard Huis in ‘t Veld, directeur-bestuurder, M 06-53899959