Raad van toezicht

logo code cultural governance cultuur

Het bestuur van de stichting Graafschap bibliotheken bestaat vanaf 1 augustus 2020 statutair uit de directeur-bestuurder Jacqueline Roelofs. De programma-managers Barbara Deuss en Ine Kamp adviseren de directeur-bestuurder. Gedrieƫn vormen zij het managementteam.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Hij staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en treedt op als sparringpartner.
De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en het eigen reglement.
In lijn met de Governance Code Cultuur is er een strikte scheiding tussen het besturen en het verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht.

De samenstelling van de raad van toezicht is conform de vastgestelde profieleisen waarin de algemene en specifieke competenties van de leden zijn beschreven. Het lidmaatschap van de raad van toezicht kent geen financiƫle vergoeding.
De raad van toezicht van Graafschap bibliotheken is per 1 juli 2021 als volgt samengesteld: Isabel van Dijk (voorzitter), Elles Reusen, Martin Rommers, Frank van der Linden en Frans van der Steen. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor dezelfde termijn. 

naam benoemd op aftredend volgens schema herbenoemd tot
Isabel van Dijk 01-01-2018 01-01-2022 01-01-2026
Frank van der Linden 01-01-2018 01-01-2022 01-01-2026
Frans van der Steen 01-07-2021 01-07-2025 01-07-2029
Elles Reusen 15-04-2015 15-04-2019 15-04-2023
Judith Koppes 01-03-2022 01-03-2026 mogelijk