Privacyverklaring

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Inleiding
Voor Graafschap bibliotheken is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Graafschap bibliotheken respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je (in de bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan je naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan je leengegevens of je voorkeuren die je bij ons hebt opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om het door jou gekozen bibliotheekabonnement uit te voeren, waaronder begrepen de registratie van de door jou geleende, ingeleverde en gereserveerde materialen uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden;
 • om je aanvullende diensten te kunnen aanbieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (e-books/ luisterboeken) en het interbibliothecair leenverkeer;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • om je te informeren over nieuwe producten, diensten, activiteiten en aanbiedingen van onze bibliotheek;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden (voor zover je je hiervoor hebt aangemeld);
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden
Jouw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven je gegevens dan ook in principe niet aan derden door.

Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • bij interbibliothecair leenverkeer;
 • bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl;
 • bij door ons ingeschakelde hulppersonen;
 • op grond van wettelijke verplichtingen.

We zullen deze situaties hierna kort toelichten.

Interbibliothecair leenverkeer
Je kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Als je een dergelijke aanvraag doet, dan zijn wij genoodzaakt enkele van je persoonsgegevens, zoals je naam en lidnummer, door te geven aan de betreffende bibliotheek. Wij wijzen je erop dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. Je kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.onlinebibliotheek.nl
Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website een account aan te maken. Op het moment dat je een account op www.onlinebibliotheek.nl aanmaakt, geef je toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens van onze bibliotheek aan Koninklijke Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacypolicy.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt erop neer dat deze derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

Privacy tijdens activiteiten
Tijdens een activiteit van Graafschap bibliotheken kunnen foto's of opnames gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het aanschaffen van een kaartje en/of het betreden van de Bibliotheek geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Daarnaast zal expliciet worden aangegeven met welk doel de foto's of opnames worden gemaakt.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. In de cookieverklaring staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Statistische analyse door Adobe Analytics
Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe, om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. 

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als je vragen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Graafschap bibliotheken of als je deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij vragen daarbij om je legitimatie. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek.

Graafschap bibliotheken kan je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als je vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting Graafschap bibliotheken
Postbus 4136
7200 BC Zutphen
E info@graafschapbibliotheken.nl
T 0575-512926

datum laatste wijziging: 1 juli 2020