Opzeggen

vulpen

Een abonnement bij Graafschap bibliotheken is één jaar geldig en wordt na dat jaar automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.

U kunt het abonnement schriftelijk, via e-mail, het contactformulier of persoonlijk aan de balie in de bibliotheek opzeggen; in alle gevallen met vermelding van uw lenersnummer. In het eerste abonnementsjaar heeft u bij tussentijdse opzegging geen recht op restitutie van contributie. Na het eerste abonnementsjaar kunt op ieder moment opzeggen; de opzegtermijn is één maand. U ontvangt dan restitutie van het resterende contributiebedrag. Een abonnement wordt alleen beëindigd als alle materialen zijn ingeleverd en alle nog openstaande schulden zijn voldaan.

Schriftelijk: Graafschap bibliotheken - Postbus 4136 - 7200 BC  Zutphen
E-mail: info@graafschapbibliotheken.nl