Deckers-index 2019

Graafschap bibliotheken is 6 plaatsen gestegen en staat op de 12e plaats in de Deckers-index 2019!

Stadskanaal is de best presterende bibliotheek van Nederland. Gemeten naar aantal uitleningen per lid, het percentage lid van de bevolking, het aantal bezoeken per inwoner en het aantal activiteiten per 1.000 inwoners staat Bibliotheek Stadskanaal bovenaan.

Graafschap bibliotheken scoort op alle terreinen goed, en vooral bij het aantal activiteiten. Hieronder vallen de lezingen en cursussen, workshops en spreekuren, leesclubs en voorleessessies.