Leeskringen

Samen lezen is leuker!

Leeskringen

In de gemeenten Zutphen en Lochem zijn verschillende leeskringen actief. Zij zijn aangesloten bij een (vrouwen)vereniging of een andere organisatie zoals de Bibliotheek, of zijn ontstaan uit particulier initiatief.

Lezen zorgt voor ontspanning; het is als een reis door een andere wereld en als het boek uit is, wilt u er met anderen over praten.In een leeskring of leesclub is dat mogelijk. Het uitwisselen van indrukken over de literatuur maakt dat u op een andere manier opnieuw bezig bent met het boek of de auteur. Deelnemen aan een leeskring zorgt ook voor continuïteit, een stok achter de deur. Het levert een verbreding van uw kennis op en u krijgt andere titels te lezen dan u wellicht normaal gesproken leest.

Reserveren

Leeskringen hebben vaak meer exemplaren nodig van dezelfde titel. Binnen Graafschap bibliotheken zijn soms onvoldoende exemplaren beschikbaar.
Als leeskringdeelnemers zelf via de website of de publiekscatalogus een reservering plaatsen voor zo’n titel komen zij allen in dezelfde wachtrij te staan voor een beperkt aantal exemplaren.
Leeskringen wordt daarom geadviseerd de reserveringen door een bibliotheekmedewerker te laten plaatsen. De medewerker kan zien hoeveel exemplaren van een titel voor reservering beschikbaar zijn en kan zonodig de reservering plaatsen in het Gelders bibliothekennetwerk. In dit netwerk zijn meestal voldoende exemplaren beschikbaar. Let op: dit geldt alleen voor minder actuele titels (ouder dan ongeveer 2 jaar).
Per leeskringdeelnemer kan één reservering per titel worden geplaatst. Voor leden van de Bibliotheek met een abonnement voor instellingen kunnen meerdere reserveringen per titel worden geplaatst. 

Workshop

De Bibliotheek organiseert interactieve workshops voor leeskringen met de volgende onderwerpen:

  • achtergrondinformatie over schrijvers en boeken zoeken op internet
  • online reserveren en aanvragen bij de Bibliotheek
  • tips voor de organisatie van een leeskring

De kosten voor deze workshop (minimaal 6 deelnemers) zijn € 5,00 voor leden van Graafschap bibliotheken en € 7,50 voor niet-leden. De workshop duurt 2 uur.

Meer informatie is verkrijgbaar bij:
- Willy Nijman, M 06-22923470, E willy.nijman@graafschapbibliotheken.nl (leeskringen in gemeente Lochem)
- Ans Groote Haar, M 06-52786661, E ans.grootehaar@graafschapbibliotheken.nl (leeskringen in gemeente Zutphen)

Handige websites

Als u zelf een leeskring wilt starten kunt u 'Dé handleiding voor een succesvolle leesclub' bekijken, een speciale uitgave van het tijdschrift Boek-delen: www.nbdbiblion.nl/sites/nbdbiblion.nl/files/0711_FOL_Tips_Leesclubs_los_0.pdf

De website 'Over boeken gesproken' geeft veel handige informatie voor leeskringen én biedt achtergrondinformatie over schrijvers en boeken: www.boekentaal.info

Voor meer informatie over schrijvers en boeken bevelen wij u de volgende websites aan:

  • Uittrekselbank - uittrekselbank.nbdbiblion.nl
  • Literatuurplein - literatuurplein.nl