Gecertificeerde Bibliotheek

Graafschap bibliotheken is een gecertificeerde bibliotheek. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen.

Wij hebben op 2 juni 2021 voor de vierde keer ruimschoots voldaan aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de brancheorganisatie van de Nederlandse openbare bibliotheken (VOB) hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen. De auditrapportage is beschikbaar.

Rapportage certificering 2021