de Bibliotheek kosteloos voor kinderen t/m 13 jaar

Met ingang van 4 oktober 2017 bij de start van de Kinderboekenweek verandert Graafschap bibliotheken de regels voor kinderen t/m 13 jaar. Vanaf die datum hoeven zij niet meer te betalen voor het te laat inleveren van geleende materialen. Ook vervalt de vergoeding voor een vervangende lenerspas. Oude openstaande bedragen op de pas worden kwijtgescholden.

Waarom verandert de Bibliotheek de regels voor kinderen tot en met 13 jaar?

Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen het plezier van lezen ontdekken. We willen daarom zo min mogelijk financiƫle belemmeringen opwerpen. Zo geldt al lang contributievrijdom voor de jeugd. Nu worden ook het telaatgeld en de vergoeding voor een vervangende lenerspas voor deze groep leners afgeschaft.

Is op tijd inleveren dan niet meer nodig?

Natuurlijk is het fijn als geleende materialen binnen de leentermijn van vier weken worden ingeleverd. Is het boek nog niet uit of de film nog niet gezien, dan kan de leentermijn eenmaal gratis verlengd worden met vier weken.

Als de uitleentermijn bijna verstreken is, sturen wij een inleverattendering. Is de uitleentermijn verstreken, dan ontvangt u twee herinneringsberichten. Als ook daarna de geleende materialen niet worden ingeleverd, dan gaan we ervan uit dat u ze wilt houden, en ontvangt u een nota voor de aanschafkosten. Als de materialen alsnog worden ingeleverd, hoeft u de factuur niet te betalen.

Hoe kunnen kinderen een nieuwe lenerspas krijgen?

Kinderen t/m 13 jaar (in gezelschap van hun ouders) kunnen gratis een vervangende pas laten maken. Hiervoor kunt u terecht bij de balie van een van onze bibliotheken buiten zelfservice-uren.