DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN VAN 15 DECEMBER T/M 9 FEBRUARI.

DE AFHAALBIEB IS OPEN!

Biebpanel

Het online klantenpanel van Graafschap bibliotheken is dé kans om mee te denken over bijvoorbeeld de collectie, de indeling van de bibliotheek, de medewerkers, onze tarieven en over heel veel andere zaken.

Flitspeiling lezen in de vakantie

Lezen tijdens de vakantie
De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal. Hoogopgeleiden en frequentere bezoekers van de Bibliotheek hebben relatief vaak papieren boeken gelezen; minder frequente bezoekers van de Bibliotheek vaker e-books. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden. Uit onderzoek voor de KB uit 2017 onder gebruikers van de VakantieBiebapp, kwam naar voren dat jongeren relatief vaak een voorkeur hebben om te lezen in papieren boeken of op hun telefoon, waar oudere respondenten relatief vaak een voorkeur hebben voor een e-reader of tablet. 

Leesfrequentie
Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Dat geldt in nog sterkere mate voor vrouwen, hoogopgeleiden en niet-frequente bezoekers van de Bibliotheek. Een kleine groep leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer frequente bibliotheekbezoekers en 65-plussers. 

Gebruik Bibliotheek 
Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruikgemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart). Zoals te verwachten geldt dat vooral voor frequentere bezoekers van de Bibliotheek. Ongeveer een op de zeven panelleden heeft gebruikgemaakt van het e-bookplatform en circa een op de tien van de VakantieBiebapp. Het e-bookplatform is vooral gebruikt door leden tot 65 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers. De VakantieBiebapp was het meest populair onder vrouwen en leden tussen de 35 en 55 jaar.

Campagne VakantieBiebapp
Hoe zichtbaar is de landelijke campagne ter promotie van de VakantieBiebapp dit jaar geweest? Aan de BiebPanelleden zijn de posters van de landelijke campagne over de VakantieBieb app voorgelegd. Ongeveer een kwart van de panelleden geeft aan dat ze (een van) de posters al eerder hebben gezien. Vrouwen, leden tot 65 jaar en frequente bibliotheekbezoekers hebben de poster vaker gezien dan de andere leden.

Suggesties voor de Bibliotheek
Wat zou de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog)aantrekkelijker te maken? Veel panelleden zeggen hier dat ze vinden dat het lenen voor de vakantie al aantrekkelijk is en dat ze tevreden zijn met de huidige situatie.
De meest gegeven suggestie om het lenen (nog)aantrekkelijker te maken is een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen. Ook noemen panelleden vaak het kunnen lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantieperiode en een grotere of actuelere collectie papieren boeken en e-books. Verder willen de leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie / reclame voor zomeracties zoals de VakantieBieb en speciale zomerabonnementen. Enkelen opteren voor een ruimere periode (bijvoorbeeld juni-september) voor de zomervoordelen die de Bibliotheek al biedt, omdat ze buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. 

----------------------------------------------
Reactie van de Bibliotheek
Onze leden kunnen zelf online verlengen via de app Iguana bibliotheek of via Mijn Bibliotheek. Het kan ook telefonisch of aan de balie (buiten zelfservice-uren). Hiermee wordt een uitleentermijn van 8 weken bereikt. Daarnaast kunnen leden onbeperkt lenen, met een maximum van 100 tegelijk in huis. Deze regelingen zijn het hele door jaar van toepassing, dus ook voor degenen die buiten de schoolvakanties op reis gaan.
De vier vestigingen van Graafschap bibliotheken zijn elk 38 tot 40 per week geopend. Ruimere openstelling in de zomermaanden is financieel gezien lastig te realiseren.
De Bibliotheek probeert de zomeracties zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen: via affiches, tv-schermen in de Bibliotheek, website, Facebook, digitale nieuwsbrief en lokale radio.