BiebPanelonderzoek : Maatschappelijke waarde

Hieronder vind je samengevat de resultaten van het onderzoek naar maatschappelijke waarde van de Bibliotheek. Met dit herhalingsonderzoek geven we antwoord op de vraag wat de waarde van de bibliotheek is volgens de BiebPanelleden. Wat hebben zij zelf aan de bibliotheek? En wat zien ze als de belangrijkste waarde voor de samenleving?

Persoonlijke waarde: lezen van veel verschillende boeken tegen een lage prijs

Een kleine groep BiebPanelleden van Graafschap bibliotheken is op dit moment al betrokken bij de Bibliotheek.
De helft van de Achterhoekse panelleden geeft aan zich in de toekomst (misschien) in te willen zetten voor de Bibliotheek door te helpen bij projecten of activiteiten. Ruim een derde zou een donatie willen doen, daarnaast geeft een, weliswaar kleiner, deel van de leden aan het vriendenabonnement aansprekend te vinden. Het merendeel accepteert sponsoring van de Bibliotheek door een commercieel bedrijf, al geven velen wel aan dat de onafhankelijkheid gewaarborgd moet blijven.

Wat is het grootste voordeel van de bibliotheken in cluster Achterhoek voor de panelleden? Ze noemen spontaan vooral het goedkoop lenen en lezen van boeken uit een grote collectie; inclusief tijdschriften, kranten en andere media. En daarnaast ook de laagdrempeligheid, de prettige sfeer en de mogelijkheid om je te  ontwikkelen en kennis op te doen.

Persoonlijke waarde zien ze het meest op het gebied van kennis vergroten, geld besparen en kunst en literatuur. Ook de sociale functie komt naar voren: 13% voelt zich door de bibliotheek minder eenzaam. Ook vindt ruim een derde er antwoorden bij praktische problemen en vragen.

Maatschappelijke waarde: laagdrempelige, prettige plek voor kennis en ontspanning

En wat is het grootste voordeel van de bibliotheek voor de samenleving? Dat is volgens de panelleden delaagdrempeligheid. Iedereen is welkom en heeft allerlei mogelijkheden om kennis op te doen, te ontspannenen zich te ontwikkelen, voor weinig of geen geld.
Leden kennen de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe, net als 2015. Ze zien de maatschappelijke waarde vooral op het gebied van ontspanning en inspiratie, economisch welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Zo vinden vrijwel alle panelleden dat de bibliotheek de mogelijkheid biedt om te ontspannen en kennis toegankelijk maakt voor mensen die minder geld hebben. Maar ook op de domeinen zelfredzaamheid en sociale binding zien de meesten een meerwaarde van de bibliotheek. Zo zegt bijvoorbeeld driekwart dat de bibliotheek ervoor zorgt dat mensen beter mee kunnen doen in de samenleving. Suggesties van de panelleden om de maatschappelijke waarde te vergroten zijn,onder andere, om (nog) meer activiteiten voor allerlei doelgroepen te organiseren en het brede aanbod meer bekend te maken bij het brede publiek.

Rol bibliotheek voor kwetsbare groepen meer gezien dan in 2015

De rol van de bibliotheken in cluster Achterhoek als netwerkpartner op het gebied van kwetsbare groepen wordt steeds meer gezien door de panelleden. Een veel grotere groep dan in 2015 zou een laaggeletterde (driekwart) of digitaal niet-vaardige kennis (zeven op de tien) doorverwijzen naar de bibliotheek.Daarnaast is een op de acht panelleden zelf dankzij de bibliotheek bij een andere organisatie terechtgekomen, bijvoorbeeld bij de VoorleesExpress, het Taalhuis, Seniorweb, de thuiszorg en organisaties voorvrijwilligerswerk. 

Verantwoording

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van 14 november t/m 26 november 2018. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van ProBiblio. Aan het onderzoek hebben 453 BiebPanelleden van bibliotheken uit cluster Achterhoek deelgenomen, waarvan 121 van Graafschap bibliotheken.