BiebPanel: doelgroeponderzoek ouders 6-12-jarigen

Hoe kan de bibliotheek relevanter zijn voor ouders van kinderen van 6 t/m 12 jaar? Het onderzoek waarin deze vraag centraal staat, heeft Probiblio in mei 2019 uitgevoerd onder 1190 ouders uit Nederland.

Beeld van de bibliotheek is nog beperkt: vooral associatie met boeken

Ouders associëren de bibliotheek vooral met boeken en zijn niet goed op de hoogte van de rest vanhet aanbod. Dat geldt zowel voor leden als niet-leden van de bibliotheek en voor ouders van alleopleidingsniveaus en uit alle regio’s. Het is van belang om te laten zien dat de bibliotheek meer biedt dan alleen boeken, via zowel landelijke campagnes en informatie, als communicatie vanuit lokale bibliotheken. Ouders van kinderen van 6 t/m 12 zijn vooral te bereiken via vrienden en andere ouders, Facebook, websites zoals Kidsproof, Dagje uit en Vakantieveiling en via de basisscholen.De meeste kinderen zijn veel bezig op de smartphone/tablet en lezen papieren boeken, maar zijn maar beperkt bekend met luisterboeken, podcasts en e-books. De bibliotheek kan de mogelijkhedenop dit gebied nog meer promoten. 

Behoeften voor kinderen: meer boeken, activiteiten en hulp bij school en bij vinden van leuke boeken

De behoeftes van ouders m.b.t. hun kinderen liggen vooral in een (nog) grotere collectie. Daarnaast ook in: hulp bij school, hulp bij vinden van leuke boeken, een leuke plek om te chillen en het afschaffen van boetes voor boeken die te laat terugkomen. Ouders van kinderen die niet graag lezen, weten vaak niet dat de bibliotheek speciale materialen voor deze doelgroep heeft. Ze zeggen wel relatief vaak dat hun kinderen interesse zouden hebben in activiteiten zoals Minecraft of leren programmeren en in game-events in de bibliotheek.

Ouders hebben weinig behoefte aan aanbod van de bibliotheek voor henzelf

Veel ouders weten niet goed wat de bibliotheek zou moeten aanbieden om ervoor te zorgen dat zij vaker naar de bibliotheek zouden gaan. De grootste behoefte bestaat uit het lenen van boeken en tijdschriften en koffie/thee drinken in de bibliotheek. Qua informatie over kinderen en ontwikkeling zijn de wensen die ouders het vaakste noemen: tips voor boeken en activiteiten in de zomervakantie en leestips voor kinderen per leeftijdsgroep. Ook liggen er kansen voor informatie over online veiligheid, mediaopvoeding en schermtijd en stimuleren van leesplezier en voor ouders van jongere kinderen ook over gezondheid & ontwikkeling en over taalontwikkeling van kinderen. 

Voor kinderen is het lastig om zelfstandig leuke / passende boeken te vinden

Hoewel ouders vaak aangeven dat het makkelijk voor kinderen is om een leuk boek te vinden in debibliotheek, komt uit ander onderzoek onder kinderen zelf, dat zij het vaak lastig vinden om zonder hulp een leuk of passend boek te vinden. Ze hebben begeleiding nodig en zouden graag willen dat de boeken peronderwerp / thema zijn ingedeeld.