BiebPanelonderzoek : Duurzaamheid

Hieronder vind je samengevat de resultaten van het onderzoek naar duurzaamheid. Zijn panelleden bezig met duurzaamheid op dit moment? Hebben ze behoefte aan extra kennis en kan de bibliotheek hier een rol in spelen?

Duurzaamheid in het dagelijks leven

Ruim vier op de tien respondenten geven aan in het dagelijks leven (heel) duurzaam te leven. Ruim de helft geeft aan soms wel en soms niet duurzaam te leven en bijna niemand (2%) geeft aan (helemaal) niet duurzaam te leven. Hoe ouder panelleden zijn, hoe duurzamer zij vinden dat zij leven. Dit kan wellicht verklaard worden doordat jongeren kritischer zijn op zichzelf op het gebied van duurzaamheid of een ander idee hebben van wat duurzaam leven is. Frequente bezoekers van de bibliotheek vinden ook dat zij duurzamer leven (dan niet-frequente bezoekers).

Behoefte aan onderwerpen

Ruim vier op de tien respondenten zeggen geen behoefte te hebben aan extra informatie op het gebied van duurzaamheid. De andere helft van de respondenten, die wel behoefte heeft aan extra informatie, geeft vooral aan meer informatie te willen over de onderwerpen:
• Voeding;
• Kopen van spullen in het huishouden;
• Energie en isolatie van de woning.
Ongeveer een kwart is in deze onderwerpen geïnteresseerd. Aan informatie over een aantal andere onderwerpen zoals water (12%), vervoer (10%) en dierenwelzijn (8%) heeft slechts een beperkt aandeel panelleden behoefte. Jongeren tot 35 jaar en hoger opgeleiden zijn over de gehele linie meer geïnteresseerd dan oudere panelleden en lager en middelbaar opgeleiden. Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in informatie over het kopen van spullen in het huishouden en over kleding; mannen meer in informatie over energie en isolatie van de woning, afval, het klimaat en vervoer. Mannen hebben sowieso, net als jongeren en hoger en middelbaar opgeleiden, wat meer interesse in extra informatie. 

Interesse in diensten

De vorm waarin panelleden gebruik zouden willen maken van diensten van de bibliotheek op het gebied van duurzaamheid, is dan met name materialen zoals boeken, tijdschriften en films. Ongeveer vier op de tien geven aan dat zij hiervan gebruik zouden maken; mannen,jongeren tot 35 jaar en hoog opgeleiden zeggen dit nog wat vaker. Een derde zegt een repaircafé te willen bezoeken als de bibliotheek dit zou organiseren; een kwart is geïnteresseerd in een lezing over duurzaamheid. Inloopspreekuren, cursussen, activiteiten voor kinderen en het uitlenen van e-readers zijn wat minder interessant voor de panelleden; ongeveer één op de tien geeft aan interesse te hebben in deze diensten op het gebied van duurzaamheid. Jongeren tot 35 jaar en hoger opgeleiden hebben voor bijna alle diensten rondom duurzaamheid wat meer interesse dan oudere panelleden en lager en middelbaar opgeleiden. Mannen hebben nog wat meer interesse
in materialen zoals boeken, tijdschriften en films rondom duurzaamheid, dan vrouwen. Vrouwen hebben juist wat meer interesse in een repaircafé en kledingruilbijeenkomsten. 

Informatievoorziening duurzaamheid passend bij bibliotheek

Een meerderheid (zes op de tien panelleden) vindt het passen bij de bibliotheek om mensen informatie te bieden op het gebied van duurzaamheid. Mannen vinden dit nog wat beter passen dan vrouwen. Eén op de tien vindt het niet passen bij de bibliotheek om informatie over duurzaamheid te bieden; ruim een kwart staat hier neutraal tegenover. Opvallend is dat jongeren het bieden van informatie rondom duurzaamheid minder vinden passen bij de bibliotheek dan oudere panelleden, maar dat zij wel de grootste behoefte hebben aan informatie op verschillende gebieden en in verschillende vormen. Mogelijk komt dit doordat jongere panelleden eerder informatie zoeken via internet of meer bestaande bedrijven en initiatieven kennen die zich (ook) richten op duurzaamheid.

Duurzaam aan de bibliotheek

Bijna alle panelleden, negen op de tien, vinden het belangrijk dat de bibliotheek zelf ook duurzame keuzes maakt; bijna niemand vindt dit onbelangrijk (2%) en één op de tien staat er neutraal tegenover. Hoger opgeleiden vinden dit nog wat belangrijker dan de andere groepen. Wanneer panelleden wordt gevraagd wat zij zelf al duurzaam vinden aan de bibliotheek noemen zij vooral het proces van uitlenen van materialen in plaats van kopen en het uitlenen van e-books en andere digitale diensten. Ook het kunnen kiezen of ze een bon uitprinten en het feit dat afgeschreven boeken weer worden verkocht, worden vaak genoemd. Daarnaast noemen leden nog dat de bibliotheek goed bereikbaar is met de fiets en het openbaar vervoer, dat er afval wordt gescheiden, dat er warmtesluizen zijn met dubbele deuren en automatische deuren die niet zo lang open blijven staan en dat de bibliotheek vaak in oude, leegstaande, gebouwen gehuisvest is of het gebouw deelt met partners wat energiebesparing oplevert.

Verantwoording

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van 10 september tot 24 september 2018. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van ProBiblio. Aan het onderzoek hebben 546 BiebPanelleden van bibliotheken uit cluster Achterhoek deelgenomen, waarvan 139 van Graafschap bibliotheken.