Nog geen duidelijkheid

Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van de bibliotheken in de gemeente Zutphen. Op
5 november besluit de gemeenteraad in Zutphen over de te nemen bezuinigingsmaatregelen. 
Veel raadsfracties geven aan dat de bezuiniging op het bibliotheekwerk van € 150.000 van tafel moet. Maar het besluit is nog niet genomen.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 8 oktober zijn door een delegatie van de Bibliotheek 6.912 handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de raad, burgemeester A. Vermeulen. Medewerker Els Bruntink sprak de gemeenteraad toe.

Mede door de reuring die is ontstaan dankzij de handtekeningenactie hebben een groot aantal partijen in de raad een zogenaamd amendement opgesteld waarin zij voorstellen dat de bezuiniging van € 150.000 van tafel moet. Vanzelfsprekend hopen we van ganser harte dat dit amendement aangenomen wordt op 5 november.

Maar daarmee is er nog geen duidelijkheid hoe het nu in 2019 en 2020 verder moet met de bibliotheken. Grote vraag is en blijft dan of de Bibliotheek in ’t Warnshuus nog wel open kan blijven gezien de precaire financiële positie van Graafschap bibliotheken. Wij houden u op de hoogte!

Bieb niet failliet maar springlevend

Reactie op de column van Phaedra Werkhoven in de Stentor van zaterdag 29 september. 

Warnsvelders balen van onzekere toekomst Warnshuus

‘Dreigende sluiting voor bibliotheek in Broederenklooster’

Zutphen bezuinigt miljoenen: OZB omhoog en sluiting bieb Warnsveld dreigt

Bibliotheek geschokt en verbijsterd

Interview Omroep Gelderland

De bibliotheken in Zutphen krijgen met een grote bezuiniging te maken. Wethouder Matthijs ten Broeke en de directeur van Graafschap Bibliotheken vertellen over wat voor gevolgen dit heeft.