Bibliotheek blijft in 't Warnshuus

20 december 2018

Tot onze spijt is het niet mogelijk gebleken om de Bibliotheek Warnsveld in ’t Warnshuus in de huidige vorm te behouden. Wij gaan in het begin van 2019 samen met het college van burgemeester en wethouders de doelgroepenbibliotheek uitwerken. Dat betekent dat we ons wat meer gaan richten op kinderen, minder-mobielen en ouderen.

Wij zullen u vanzelfsprekend informeren over de verdere ontwikkelingen. Wij bieden onze excuses aan dat wij u zo lang in onzekerheid hebben moeten laten.  

Hartelijk dank voor uw ondersteuning, acties en handtekeningen. Dat heeft mede geleid tot het open kunnen houden van de Bibliotheek! Wij danken ook de gemeenteraad en het college van B en W voor hun inspanningen om tot dit resultaat te komen.

Namens onze medewerkers en vrijwilligers,
Gerard Huis in ’t Veld
Directeur-bestuurder Graafschap bibliotheken 

Bezuinigingsvoorstel verworpen

12 november 2018

Mede dankzij het fantastische aantal handtekeningen, 6.912 in totaal, heeft de gemeenteraad in Zutphen op 5 november het bezuinigingsvoorstel op het bibliotheekwerk van € 150.000 afgewezen.
Namens al onze medewerkers en vrijwilligers zeggen wij u hartelijk dank voor uw ondersteuning. Dat heeft ons heel veel goed gedaan! Het geeft vooral ook aan hoe belangrijk u het bibliotheekwerk in de gemeente Zutphen vindt. Vanzelfsprekend bedanken wij ook de leden van de gemeenteraad die met 26 van de 29 stemmen tegen de bezuiniging hebben gestemd.

Bieb niet failliet maar springlevend

Reactie op de column van Phaedra Werkhoven in de Stentor van zaterdag 29 september. 

Warnsvelders balen van onzekere toekomst Warnshuus

Zutphen bezuinigt miljoenen: OZB omhoog en sluiting bieb Warnsveld dreigt

Interview Omroep Gelderland

De bibliotheken in Zutphen krijgen met een grote bezuiniging te maken. Wethouder Matthijs ten Broeke en de directeur van Graafschap bibliotheken vertellen over wat voor gevolgen dit heeft.