Massaal verzet en protest tegen sluiting Bibliotheek in 't Warnshuus

27 november 2018
U heeft de afgelopen dagen in groten getale uw boosheid en verontwaardiging getoond vanwege de aangekondigde sluiting van onze Bibliotheek in ’t Warnshuus.
Hartelijk dank voor uw steun!!!

Mede dankzij uw reacties is er nu een actiegroep opgericht met verontruste burgers. Een aantal politieke partijen werkt aan een motie met een oproep aan het gemeentebestuur om de voorzieningen open te houden.

Er gebeurt dus veel en u zult daar de komende tijd het een en ander van merken in ’t Warnshuus.
Dit zijn positieve berichten en daarmee gloort er toch nog weer een sprankje hoop op het openhouden van de Bibliotheek.

Actiegroep
De actiegroep zet zich in voor behoud van de voorzieningen in Warnsveld: Bibliotheek én Warnshuus. Er zijn tal van acties in voorbereiding en vanaf woensdag ook zichtbaar in ’t Warnshuus. Als u actief wilt helpen bij de organisatie van acties dan kunt u zich melden aan de balie van ’t Warnshuus. Of via mail naar henk.steinvoort@warnshuus.nl

Gemeenteraad
Er is een zogenaamde motie in voorbereiding waarin de gemeenteraad zich uitspreekt voor het behoud van Bibliotheek en Warnshuus. Er moet tijd en geld komen om een goed onderzoek te doen op welke wijze beide voorzieningen de komende jaren verder kunnen. De opstellers van de motie zijn in gesprek met de andere politieke partijen om een meerderheid te vinden voor de motie in de gemeenteraad. 

Sluiting de Bibliotheek Warnsveld per 1-1-2019

22 november 2018

Tot onze grote spijt en teleurstelling moeten wij u melden dat onze bibliotheekvestiging in ’t Warnshuus te Warnsveld zal moeten sluiten per 1-1-2019.

Onze organisatie heeft het al meerdere jaren financieel moeilijk. Vanaf oktober 2017 liepen er gesprekken met het Zutphense college van B. en W. om te komen tot een deugdelijke financiering van onze maatschappelijk educatieve taken. De gesprekken verliepen positief tot het moment waarop door de gemeente zware bezuinigingen aangekondigd werden. Vervolgens werden er ook bezuinigingen op het bibliotheekwerk aangekondigd die uiteindelijk – gelukkig- door de gemeenteraad in Zutphen zijn afgewezen.

Dat was natuurlijk goed nieuws, maar daarmee is Graafschap bibliotheken niet uit de problemen. Want met de huidige subsidie en andere inkomstenbronnen kunnen wij de bibliotheek in Warnsveld niet openhouden. Wij hebben de afgelopen tijd meerdere gesprekken met het college van B. en W. gevoerd om de bibliotheek op zijn minst nog een half jaar open te houden. Met als ons doel tijd "te kopen" om samen met de gemeente te zoeken naar alternatieve vormen van bibliotheekwerk tegen lagere kosten. Het college wil dit onderzoek helaas niet ondersteunen en medefinancieren, ondanks de goede pogingen daartoe van wethouder Mathijs ten Broeke. Dat betekent dus dat door dit collegebesluit de Bibliotheek Warnsveld per 1 januari 2019 gesloten zal zijn voor het publiek.

Zoals gezegd: wij zijn enorm teleurgesteld dat deze zeer veelbezochte publieksvoorziening dicht moet. Wij hadden het graag anders gezien. Wij zullen u binnenkort nader informeren over de consequenties voor onze dienstverlening in Warnsveld. 

Bezuinigingsvoorstel verworpen

12 november 2018

Mede dankzij het fantastische aantal handtekeningen, 6.912 in totaal, heeft de gemeenteraad in Zutphen op 5 november het bezuinigingsvoorstel op het bibliotheekwerk van € 150.000 afgewezen.
Namens al onze medewerkers en vrijwilligers zeggen wij u hartelijk dank voor uw ondersteuning. Dat heeft ons heel veel goed gedaan! Het geeft vooral ook aan hoe belangrijk u het bibliotheekwerk in de gemeente Zutphen vindt. Vanzelfsprekend bedanken wij ook de leden van de gemeenteraad die met 26 van de 29 stemmen tegen de bezuiniging hebben gestemd.

Bieb niet failliet maar springlevend

Reactie op de column van Phaedra Werkhoven in de Stentor van zaterdag 29 september. 

Warnsvelders balen van onzekere toekomst Warnshuus

Zutphen bezuinigt miljoenen: OZB omhoog en sluiting bieb Warnsveld dreigt

Interview Omroep Gelderland

De bibliotheken in Zutphen krijgen met een grote bezuiniging te maken. Wethouder Matthijs ten Broeke en de directeur van Graafschap bibliotheken vertellen over wat voor gevolgen dit heeft.