ANBI-gegevens

ANBI-gegevens van Stichting Graafschap bibliotheken

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Graafschap bibliotheken

Adres: Dr. Rivestraat 3

Postcode: 7241 AS

Statutaire zetel: Lochem

Postadres: Postbus 4136 - 7200 BC  Zutphen

KvK-nummer: 08150421

BTW-nummer: NL8170.34.791.B01

RSIN: 817034791

E-mailadres: info@graafschapbibliotheken.nl

Doel, missie en visie: De Bibliotheek beweegt!

Jaarverslag: Jaarverslag 2020

Beloningsbeleid: volgens CAO Openbare Bibliotheken

Bestuurssamenstelling en raad van toezicht: zie jaarverslag

Financiƫle verantwoording: samenvatting Jaarrekening 2020 volgt