Macron en de nieuwe Franse revolutie

13 december 2018, van 20:00 tot 22:00 | 't Warnshuus

Kosten: € 7,50 (niet-leden AF) / gratis (leden en cursisten AF en middelbare scholieren)

Lezing (Nederlandstalig) door Niek Pas over de Franse president Macron.

Macron

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat Emmanuel Macron (39 jaar) zijn intrek nam in het Élysée. Aan ambities ontbreekt het hem bepaals niet. De jonge president is Europeaan in hart en nieren. Hij wil niet alleen Frankrijk moderniseren, maar ook Europa ingrijpend veranderen en beide hervormingsagenda’s zijn nauw met elkaar verbonden. Hij wil de Franse economie en samenleving moderniseren en de almacht van de Franse staat terugdringen zonder in de val van marktwerking en multiculturalisme te trappen. Hij streeft naar een nieuwe moraal in de politiek, naar nieuwe vormen van samenwerken, een slagvaardiger parlement en een grotere mate van burgerparticipatie en hij is een Europeaan in hart en nieren. Niek Pas evalueert op meeslepende wijze in hoeverre Macron er inmiddels in is geslaagd Frankrijk – en Europa – daadwerkelijk in beweging te krijgen. U hoort alles over zijn persoon en zijn carrière naar het presidentschap van Frankrijk (2017). 

Niek Pas

Niek Pas is sinds 2005 universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt cursussen voor de afdelingen Geschiedenis, Frans en Mediastudies. Zijn interesse gaat uit naar Franse contemporaine geschiedenis, cultuur en maatschappij. Tot de kernthema’s behoren politieke geschiedenis, dekolonisatie en de relatie tussen media, populaire cultuur en politiek.

In de periode 1998-2004 was hij als onderzoeker en docent verbonden aan het Instituut Geschiedenis, Universiteit Utrecht. In 1997-1998 verbleef hij aan het Institut d’Études Politiques (IEP Parijs), in 1995 aan de Université François Rabelais te Tours en in 1994 te Brussel (Université Libre de Bruxelles, ULB).

Niek Pas zal in februari een cursus Franse politiek geven. Na afloop van de lezing zal hij informatie geven over de inhoud van deze cursus. 

Kaarten

Deze avond wordt georganiseerd door de Alliance Française. 

Leden en cursisten van de Alliance Française Zutphen en middelbare scholieren hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 7,50.