Het ontstaan van de IJssel

29 oktober 2019, van 19:30 tot 21:30 | de Bibliotheek Gorssel

Kosten: € 7,50 / € 5,00 voor leden Graafschap bibliotheken en De Elf Marken

Maand van de Geschiedenis: lezing door Kim Cohen over het ontstaan van de IJssel.

Kim Cohen

Dr. Kim Cohen (1973) is docent/onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, afdeling Fysische Geografie. Zijn werkterrein is de laagland-geomorfologie en kwartairgeologie van het Noordzeebekken en omgeving, in het bijzonder Nederland en de rivier de Rijn.

Hij heeft onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de rivier de Gelderse IJssel. Het gedeelte van de IJssel tussen Dieren en Deventer, met Gorssel prominent in het midden, is daarbij het sleutelgebied.

Ontstaan van de IJssel

De onderdelen van de lezing zijn “VOOR”, “TIJDENS” en “NA”.
“NA” is misschien niet zo spannend, dat is de situatie met een volwassen IJsselrivier met mooie meanders zoals we die sinds de Hanzetijd historisch kennen en ook vandaag nog prachtig zien.
“VOOR” is een geologisch verhaal over de Rijn in de ijstijden en waarin de bevroren hellingen van de Veluwe en zijrivier de Berkel in de laatste 50.000 jaar dominant worden.
Het spannendste is de periode tussen 300 en 1000 na Christus – tijd van overstromingen, missionarissen en Vikingen - want dan ontstaat de Gelderse IJssel. Eerst dringt Rijn-overstromingswater vanuit het zuiden op, dan sijpelt het over en door de dekzandrug tussen Gorssel en Voorst, ontstaan doorbraakgeulen en begint de rivier.

Lezing

De lezing in twee delen met pauze wisselt smeuiige delen voor algemeen publiek af met specialistischer intermezzo’s voor de fanatiek geïnteresseerden.
De lezing is wetenschappelijk verantwoord: kerndelen gaan terug op de publicatie ‘Zand in Banen’ uit 2009'; ook werk van derden en recentere eigen onderzoeksresultaten zijn verwerkt en worden aangehaald.

Cohen gaf in 2017 soortgelijke lezingen in Deventer en Doesburg en geeft op 25 oktober eenzelfde lezing in Brummen.

Kaarten

Entreekaarten zijn vanaf maandag 7 oktober verkrijgbaar bij de Bibliotheek Gorssel, tel. 0575-492045. Reserveren wordt ten zeerste aanbevolen, gezien de verwachte belangstelling.

tekening Peter Paul Hattinga Verschure, Deventer