Engelenbeeldjes

1 november 2018 t/m 30 december 2018 | de Bibliotheek Lochem

Kosten: gratis

Expositie in een notendop: engelenbeeldjes verzameld door Leidy van Amerongen

“Hoe kom ik er zo bij om engelen te verzamelen? Het kwam zo op mijn pad. Als kind zongen we een liedje over engelen voor het slapen gaan. In ons gezin werd er ook wel eens iets voorgedragen en hielden we een voordracht over engelen voor ooms en tantes (engelenwacht).

Enige jaren geleden zat ik in een werkgroep om een expositie in te richten over engelen. Vooraf waren er gesprekken geweest over engelen. Wat zijn het eigenlijk? Boodschappers, gidsen, beschermers, raadgevers? Ik ben er tot op heden niet uit, maar probeer te luisteren naar mijn gevoel, mijn intuïtie (mijn engel?) en dientengevolge te handelen.

Opmerkelijk is, dat engelen voorkomen in alle religies. Onder andere in de Bijbel, de Thora en de Koran wordt gesproken over engelen. Vooral ook in de schilderkunst komen engelen dikwijls voor. Het bestaan van een engel kunnen we niet ontkennen, maar in welke vorm deze verschijnt, kan voor een ieder zeer verschillend zijn.

Ik hoop, dat u geniet van de beeldjes in de vitrine en dat u er blij van wordt”, aldus Leidy van Amerongen.